գ. Անտառուտ

Կիրակնամուտ մատուռ

19 դարի Սուրբ Աստվածածին եկեցեցին